Fiske

Fiskevatten

Storsjön och Västersjön är hemmasjöarna närmast gården. I sjöarna finns gädda, utplanterad gös, abborre , lake och de vanligaste vitfiskarna. Ytan är tillsammans ca: 400 ha med ett djup ner till 19 meter, medeldjup ca 8 met, siktdjup ca: 2met. Fiskeregler finns för sjöarna.

Strax söder om Rumma ligger Vindommen, traktens kanske vackraste sjö, med många vikar, uddar och grund. Sjön har utnyttjas flitigt av människan sedan grå forntid, inte minst vittnar de många vikingagravarna vid Hägerstad om detta. Ytan är 1400 ha, med djup av drygt 20 meter, medeldjup 6 – 9 meter, siktdjup ca 2,5 meter, med lite lergrumligt vatten av bra kvalitet. Vindommen har ett rikt fiskebestånd av gädda, gös, abborre samt vitfisk som braxen, sutare, gärs, lake, ål, sarv, löja m.fl. arter som gör fisket intressant. Norr om Rumma (10 km) ligger Yxningen, en stor klarvattensjö, med en yta på 3000 ha, djup ner till 75 meter och med ett medeldjup på 40 meter och siktdjup på 6 meter.

Yxningen har ett rikt fiskebestånd av gädda, abborre, lake, braxen, sutare och annan vitfisk, dessutom finns både röding, gullspångslax och öring. Öringen är för närvarande fredad.

Fisket


Olika fiskekort gäller för sjöarna i området. Röding, gullspångslax, gädda och gös kan fångas med trolling eller dragrodd. Gäddorna kan också spinnfiskas från mitten av april till oktober och gösens bästa tid är maj till september. Abborren kan metas, spinnfiskas eller pimplas medan vitfisken fångas bäst på mete. Det finns även möjligheter till kräftfiske i augusti och september.

 

Fiskeregler


Öringen är för tillfället helt fredad.
Minimi- och maximimått finns på gädda, gullspångslax och röding, samt minimimått på kräfta.
Fredningstider finns för röding, gullspångslax och kräfta. Som etisk regel gäller att man inte tar upp mer fisk än vad man äter för dagen. Övrig fisk återutsättes.

Fiskarter

I Yxningen finns både röding, gullspångslax och öring. Här finns även gädda, abborre, ål. lake, braxen,sutare och annan vitfisk.

I Storsjön och Västersjön finns gädda, abborre , ål, lake, utplanterad gös, och de vanligaste vitfiskarna.

I Vindommen finns gädda,abborrre, gös samt vitfiskar som braxen, sutare, gärs, sarv,löja.

boat_pike

Båtar och fiskeredskap

Linderbåtar med motor kan hyras. I utrustningen ingår ankare och flytvästar (dock rekommenderas egna flytvästar). Fiskeredskap kan hyras . Djupkartor finns för Yxningen, Vindommen och Storsjön. Fiskeguide med god lokalkännedom kan anlitas.

Stora möjligheter finns att få se Storlom och Häger.

Fiskekort säljes till de olika sjöarna.

 

Vi är med i föreningen Sweden Fishing.

Läs gärna mer på deras webbsajt.
SwedenFishing_logo_horizontal-200pxw