Fiskevatten

Storsjön och Västersjön är hemmasjöarna närmast gården. I sjöarna finns gädda, utplanterad gös, abborre och de vanligaste vitfiskarna. Ytan är tillsammans ca: 400 ha med ett djup ner till 19 meter, medeldjup ca 8 met, siktdjup ca: 2meter. Fiskeregler finns för sjöarna.

boat_pike

Fisket

Gädda och gös kan fångas med trolling eller dragrodd. Gäddorna kan också spinnfiskas från mitten av april till oktober och gösens bästa tid är maj till september. Abborren kan metas, spinnfiskas eller pimplas medan vitfisken fångas bäst på mete. Det finns även möjligheter till kräftfiske i augusti och september.

Fiskeregler

Fredningstider finns för kräfta. Som etisk regel gäller att man inte tar upp mer fisk än vad man äter för dagen. Övrig fisk återutsättes.

Fiskarter

I Storsjön och Västersjön finns gädda, abborre, utplanterad gös, och de vanligaste vitfiskarna.

Båtar och fiskeredskap

Linderbåtar med motor kan hyras. I utrustningen ingår ankare och flytvästar (dock rekommenderas egna flytvästar). Fiskeredskap kan hyras . Djupkartor finns för Storsjön. Stora möjligheter finns att få se Storlom och Häger.

Fiskekort säljes till de olika sjöarna.